Tag: seafood

  • Favourite

    Green Grass Restaurant கிரீன் கிராஸ் உணவகம்

    Known for a delicious crab curry, Jaffna’s Green Grass Hotel is an affordable and fun place to eat. They also serve alcohol.ஒரு ருசியான நண்டு கறி தெரிந்த யாழ்ப்பாணத்தின் பசுமை புல் ஹோட்டல் சாப்பிடக்கூடிய மலிவான மற்றும் வேடிக்கையான இடமாகும். அவர்கள் ஆல்கஹால் சேவை செய்கிறார்கள்.