Tag: Fresh fishes

  • Favourite

    Pannai Fish Market பன்னாய் மீன் சந்தை

    Tropical fish store in Jaffna, Sri Lanka.Fresh fish here.Good place for buy fishes and located in pannai . யாழ்ப்பாணம், ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள வெப்பமண்டல மீன் கடை. இங்கே புதிய மீன். வாங்க மீன்களுக்கான நல்ல இடம் மற்றும் பன்னாயில் அமைந்துள்ளது.